Przeglądy budowlane Kraków Przegląd, Powiat Krakowski Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy sprawnie i fachowo.30-037 Rzezczypospolitej 20 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Kraków. Przeglądy roczne Kraków, pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Kraków, ekspertyzy Józef Górka zarzad@powiat.krakow.pl zarzad@powiat.krakow.pl małopolskie 12 6335294

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał cały komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Kraków
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Kraków
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Kraków
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Kraków
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Kraków

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Kraków
kontrole techniczne budynków Kraków

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Kraków Portal Kraków Miasto Kraków Przeglądy techniczne Kraków Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku